Home / Akira / Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao: Câu chuyện 2 anh em bán 600 bóng đèn trong 3 ngày

Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao: Câu chuyện 2 anh em bán 600 bóng đèn trong 3 ngày

Xem Video: Kỹ năng bán hàng hiệu quả: Câu chuyện 2 anh em bán 600 bóng đèn trong 3 ngày

Download tài liệu của Akira Lê tại đây: https://lejapan.com/download/

Video này nằm trong chuỗi Video : Bí quyết thành công trong công việc và cuộc sống, phần 1, phần 2, phần 3. (Clip tạo động lực, Clip lên tinh thần, Clip truyền cảm hứng)

default[5]

Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao: Câu chuyện 2 anh em bán 600 bóng đèn trong 3 ngày
5 (100%) 1 vote

Bạn nhận xét gì về Tài liệu do Akira biên soạn ?

comments