Tag Archives: WikiChame

Chủ tịch En Pointe – Thanh Bùi: Tôi không muốn con mình đến 11 tuổi còn nói không sõi tiếng Việt và nghĩ người nước ngoài giỏi hay văn minh hơn người Việt

Vì không muốn con đi theo con đường của nhiều học trò: từ nhỏ được gửi vào trường quốc tế, đến 11 tuổi vẫn không nói sõi tiếng Việt, lớn hơn chút nữa thì đi du học và cuối cùng chúng chẳng biết mình là ai; anh Thanh Bùi đã …

Read More »