Tag Archives: ThaiHaBooks

Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Chí

HOÀNG VIỆT NHẤT THỐNG DƯ ĐỊA CHÍ KHÁT VỌNG THỐNG NHẤT LÃNH THỔ TRIỀU NGUYỄN – Chỉ 500 cuốn được xuất bản – “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” vừa là một thư tịch chính thống nhằm khẳng định cương vực của quốc gia, vừa tỏ rõ ý thức …

Read More »