Akira Lê

Xin chào! Bạn vào Facebook của Akira Lê: https://www.facebook.com/akira.le.jp và nhắn tin để tôi gửi Bộ Tài Liệu cho bạn đọc thêm.

App Tự Động ĐÁNH THEO CAO THỦ (Khỏi Lo Mất Ngủ) – Tự sao chép lệnh Giao Dịch trên sàn | AkiraLe.com

App Tự Động ĐÁNH THEO CAO THỦ (Khỏi Lo Mất Ngủ) – Tự sao chép lệnh Giao Dịch trên sàn | AkiraLe.com #xuhuong #xuhuongtiktok 🟠Hướng dẫn các bước mua bán Bitcoin: https://akirale.com/bitcoin 🟢Download Sách PDF (miễn phí) ở đây: https://lejapan.com và https://akirale.com ► 🔴Nếu bạn thấy nội dung có ích, …

Read More »

HOSE4

STB 4,776,100  130,657,415,000  163,000  4,498,205,000  4,613,100  126,159,210,000  298,751,297  14.15%  DXG 2,655,900  54,237,875,000  535,900  10,943,755,000  2,120,000  43,294,120,000  108,051,278  28.22%  FUEVFVND 2,162,200  51,914,982,000  600,400  14,467,095,000  1,561,800  37,447,887,000  4,358,154    VNM 1,511,300  127,989,850,000  73,300  6,193,350,000  1,438,000  121,796,500,000  938,658,134  55.09%  E1VFVN30 1,377,400  32,321,212,000  81,600  1,913,582,000  1,295,800  30,407,630,000  7,003,330  79.92%  GEX 652,900  13,645,720,000  2,000  41,400,000  …

Read More »

HNX4

BSI 372,000  7,410,080,000  11,100  222,650,000  360,900  7,187,430,000  56,899,554  2.39%  MBS 201,900  5,575,110,000  500  14,040,000  201,400  5,561,070,000  79,170,055  31.62%  APS 65,100  795,210,000  0  0  65,100  795,210,000  38,359,422  1.64%  VND 170,550  6,553,540,000  116,400  4,539,890,000  54,150  2,013,650,000  68,281,666  18.02%  KHG 52,500  902,830,000  0  0  52,500  902,830,000  85,660,598    S99 49,000  783,320,000  500  8,100,000  …

Read More »

UPCOM4

QNS 157,000  6,586,450,000  46,700  1,957,530,000  110,300  4,628,920,000  115,513,120  0.05%  CTR 71,200  5,433,630,000  750  55,695,000  70,450  5,377,935,000  34,064,304  0.12%  VTP 46,620  3,794,120,000  7,523  616,307,500  39,097  3,177,812,500  22,650,022  7.18%  ACV 76,700  5,824,820,000  50,000  3,797,550,000  26,700  2,027,270,000  988,271,131  0.00%  SGB 20,000  351,940,000  2,000  35,030,000  18,000  316,910,000  77,094,903  0.01%  SBS 16,000  205,960,000  0  0  …

Read More »