Ông Lê Hoàng Châu: ‘Không có làn sóng người nước ngoài ồ ạt mua nhà như một số ý kiến lo ngại”

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

Nếu so sánh với số lượng 16.000 căn nhà mà người nước ngoài đã mua trong 5 năm qua, chỉ chiếm 2% tổng số nhà ở. Từ phân tích này, HoREA cho rằng thị trường không có “làn sóng” người nước ngoài ồ ạt mua nhà tại nước ta trong 5 năm qua như một số ý kiến lo ngại” ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nhận định.

https://vietnambusinessinsider.vn/17-doanh-nghiep-bat-dong-…

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

Ông Lê Hoàng Châu: ‘Không có làn sóng người nước ngoài ồ ạt mua nhà như một số ý kiến lo ngại”

‘Nếu so sánh với số lượng 16.000 căn nhà mà người nước ngoài đã mua trong 5 năm qua, chỉ chiếm 2% tổng số nhà ở. Từ phân tích này, HoREA cho rằng thị trường không có “làn sóng” người nước ngoài ồ ạt mua nhà tại nước ta trong 5 …
Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .