Home / Akira / 1 CÂU HỎI hàng tỷ người chưa trả lời được – Mục tiêu cuộc đời của bạn là gì ?

1 CÂU HỎI hàng tỷ người chưa trả lời được – Mục tiêu cuộc đời của bạn là gì ?

Xem Video: 1 CÂU HỎI hàng tỷ người chưa trả lời được – Mục tiêu cuộc đời của bạn là gì ?

“Thành công là đạt được những gì mình mong muốn” (Tác giả cuốn sách Đắc Nhân Tâm)
Vậy bạn THỰC SỰ mong muốn điều gì ?

Download tài liệu của Akira Lê tại đây: https://lejapan.com/download/

Video này nằm trong chuỗi Video : Bí quyết thành công trong công việc và cuộc sống, phần 1, phần 2, phần 3. (Clip tạo động lực, Clip lên tinh thần, Clip truyền cảm hứng)

 

default[3]

1 CÂU HỎI hàng tỷ người chưa trả lời được – Mục tiêu cuộc đời của bạn là gì ?
5 (100%) 1 vote

Bạn nhận xét gì về Tài liệu do Akira biên soạn ?

comments