Tôi không phải cung Bọ Cạp, nếu đụng đến lòng tự ái của tôi…

Tôi không phải là cung Bọ Cạp.

Nếu ai đó đụng đến lòng tự ái của tôi, mà nói đúng, thì tôi sẽ…

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

akira-le-cung-bo-cap-600

Còn bạn ?

Nếu ai đó đụng đến lòng tự ái của bạn, thì bạn sẽ phản ứng ra sao ?

Đây là Video Phát Triển Bản Thân được xem nhiều nhất của LeJapan trên Youtube:

#bocap #lena