#Thành_công_nói_gì_với_bạn Nếu bạn cảm thấy mình chỉ là vật trang trí thừa thã…

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

#Thành_công_nói_gì_với_bạn

Nếu bạn cảm thấy mình chỉ là vật trang trí thừa thãi trên thế giới này thì đó quả thực là điều vô cùng khó chấp nhận. Sống mà không có mục tiêu thì thật đáng sợ.

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

Anton Pavlovich Chekhov

#Kỷ_luật_làm_nên_con_người
—-
Tìm hiều thêm về cuốn sách Kỷ luật làm nên con người tại:

Đây là Video Phát Triển Bản Thân được xem nhiều nhất của LeJapan trên Youtube:

Tiki: bit.ly/ky-luat-lam-nen-con-nguoi-tiki
Minh Long: bit.ly/ki-luat-lam-nen-con-nguoi-
Fahasa: bit.ly/ky-luat-lam-nen-con-nguoi


Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .