Suốt nhiều năm sau vụ hỏa hoạn, chú cảnh sát chưa từng quên cô bé, thậm chí, ông…

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

Suốt nhiều năm sau vụ hỏa hoạn, chú cảnh sát chưa từng quên cô bé, thậm chí, ông còn thường xuyên dõi theo của cuộc sống 2 mẹ con cô. Ông muốn đảm bảo rằng ông sẽ luôn có mặt để giúp đỡ họ nếu họ cần.

Điều đặc biệt ông thấy là cô bé luôn rất nỗ lực trong từng việc mình làm, còn có thể tốt nghiệp đại học danh tiếng, khiến việc ông liều mình cứu cô năm xưa càng không thể nào ý nghĩa hơn!

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

____
(Shared by: Awake Your Power)


Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .