[Review của độc giả] Cứ Làm Đi và Nghệ Thuật PR Bản Thân: Chúng ta cần duy trì s…

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com . [Review của độc giả] Cứ Làm Đi và Nghệ Thuật PR Bản Thân: Chúng ta cần duy trì sự sáng tạo, tập trung, tạo ra chất riêng của bản thân và chia sẻ để được tìm thấy!

Nghệ thuật PR bản thân thực ra rất đơn giản, đó là để mọi người biết đến chúng ta. Nhưng muốn mọi người biết đến, chúng ta phải chia sẻ. Muốn chia sẻ chúng ta phải có tài nguyên. Muốn có tài nguyên, chúng ta phải sáng tạo. Muốn sáng tạo và duy trì sự sáng tạo để có tài nguyên, thì hãy xem những hướng dẫn mà Austin Kleon chia sẻ trong “Cứ làm đi”!

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

Đây thực sự là một cái vòng luẩn quẩn, nhưng lại là cái vòng luẩn quẩn vô cùng hợp lý. Có thể thấy Austin Kleon đã rất tài tình khi viết các tác phẩm của mình, khiến chúng liên quan mật thiết với nhau. Nếu như thì “Cứ làm đi” lại cung cấp 10 phương pháp giúp bạn đập tan bế tắc trong công việc và duy trì ngọn lửa sáng tạo thì “Nghệ thuật PR bản thân” đề cập đến 10 cách giúp chúng ta chia sẻ ý tưởng sáng tạo và được mọi người chú ý.

Chúng ta không nhất thiết phải là những người tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa và quảng bá nghệ thuật mới cần sáng tạo và khẳng định giá trị của bản thân. Những phương pháp được chia sẻ trong 2 cuốn sách này có thể áp dụng cho tất cả mọi người – từ doanh nhân, giáo viên, nhân viên văn phòng, sinh viên cho đến các nhà hoạt động xã hội.

Đây là Video Phát Triển Bản Thân được xem nhiều nhất của LeJapan trên Youtube:

Những hướng dẫn trong cả 2 cuốn này đều đơn giản nhưng thiết thực. Nội dung sách thì nhiều, trích dẫn hay và trực quan, đưa ra nhiều quy tắc. Tất nhiên không có quy tắc nào gọi là bất biến, nhưng nếu chiêm nghiệm, chắt lọc ý tưởng phù hợp với bản thân và tích cực áp dụng vào thực tiễn sẽ thấy hiệu quả, mọi chuyện sẽ đâu vào đó!

Cảm ơn chia sẻ của độc giả Phuong Dao, mời các bạn tìm hiểu thêm tại:
? Cứ làm đi: https://bitly.com.vn/obGHN
? Nghệ thuật PR bản thân: https://bitly.com.vn/HgiBY
#Alphabooks #Cứ_làm_đi #Nghệ_thuật_PR_bản_thân

Bạn nên Download Sách Ebook PDF (miễn phí) ở đây về đọc thêm: https://lejapan.com và https://akirale.com

Bộ sách này bao gồm các chủ đề: Phát Triển Bản Thân, Kinh Doanh, Đầu Tư, Chứng Khoán.

Sách được trình bày dưới dạng sách Ebook PDF, rất hay, sinh động và dễ hiểu.


Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .