#Quote Nếu bạn không thể bay, hãy chạy Nếu bạn không thể chạy, hãy đi bộ N…

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

#Quote
Nếu bạn không thể bay, hãy chạy
Nếu bạn không thể chạy, hãy đi bộ
Nếu bạn không thể đi bộ, hãy bò
Dù với bất cứ phương pháp nào
Hãy nhớ bạn luôn phải tiến về phía trước

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

-Martin Luther King –


Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .