Nơi này đã nắng ấm, Nơi đó có còn mưa? Nơi này đương hơi đói, Nơi đó ăn cơm…

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

Nơi này đã nắng ấm,
Nơi đó có còn mưa?
Nơi này đương hơi đói,
Nơi đó ăn cơm chưa?

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

#nắng_ấm_vườn_chay
—————-
Sách: Nắng ấm vườn chay
Link sách: https://nhasachthaiha.vn/products/nang-am-vuon-chay

Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .