Nguyễn Thanh Tân – Chủ tịch Brain Group: Đã làm kinh doanh, mỗi doanh nghiệp nên có một mô hình tăng trưởng phù hợp

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

Gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực tư vấn phát triển kinh doanh và hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp ở nhiều ngành, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tân vừa chia sẻ với VBI mô hình điều hành kinh doanh nhằm giúp các chủ doanh nghiệp thoát khỏi thói quen điều hành sự vụ để tập trung cho chiến lược phát triển bền vững…

https://vietnambusinessinsider.vn/nguyen-thanh-tan-chu-tich…

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

Nguyễn Thanh Tân – Chủ tịch Brain Group: Đã làm kinh doanh, mỗi doanh nghiệp nên có một mô hình tăng trưởng phù hợp

Gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực tư vấn phát triển kinh doanh và hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp ở nhiều ngành, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tân vừa chia sẻ với VBI mô hình điều hành kinh doanh nhằm giúp các chủ doanh nghiệp thoát khỏi thói …
Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .