Home / Akira Lê / Luật QUẢ – NHÂN : Cách lập kế hoạch thực hiện mục tiêu (không phải Luật Nhân Quả)

Luật QUẢ – NHÂN : Cách lập kế hoạch thực hiện mục tiêu (không phải Luật Nhân Quả)

Xem Video: Luật QUẢ – NHÂN : Cách lập kế hoạch thực hiện mục tiêu (không phải Luật Nhân Quả)

Download tài liệu của Akira Lê tại đây: https://lejapan.com/download/

Video này nằm trong chuỗi Video : Bí quyết thành công trong công việc và cuộc sống, phần 1, phần 2, phần 3. (Clip tạo động lực, Clip lên tinh thần, Clip truyền cảm hứng)

default[5]

 

Luật QUẢ – NHÂN : Cách lập kế hoạch thực hiện mục tiêu (không phải Luật Nhân Quả)
5 (100%) 3 votes

Ý kiến của bạn ? Bạn nhận xét gì về Tài liệu do Akira Lê biên soạn ?

comments