“Không gì có thể ngăn cản ông ấy làm việc vì người Mỹ” Ivanka Trump chia sẻ trê…

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

“Không gì có thể ngăn cản ông ấy làm việc vì người Mỹ”
Ivanka Trump chia sẻ trên Twitter và Facebook cá nhân sáng 4-10.
Cô con gái rượu của ông Trump còn nhấn mạnh sự làm việc không ngừng nghỉ của người cha 74 tuổi và đang mắc COVID-19!


Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .