Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Chí

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

HOÀNG VIỆT NHẤT THỐNG DƯ ĐỊA CHÍ
KHÁT VỌNG THỐNG NHẤT LÃNH THỔ TRIỀU NGUYỄN
– Chỉ 500 cuốn được xuất bản –

“Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” vừa là một thư tịch chính thống nhằm khẳng định cương vực của quốc gia, vừa tỏ rõ ý thức độc lập, văn hiến của một dân tộc tự cường vào đầu thế kỷ XIX.

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

Hoàng Việt nhất thống dư địa chí được xem là bộ địa chí đầu tiên của triều Nguyễn. Bộ sách được viết từ rất sớm, khi hoàng đế Gia Long vừa đăng quang, đang trong thời gian tổ chức và ổn định triều chính sau mấy thế kỷ nhân dân phải trải qua nạn binh đao, cát cứ. Mặt khác, diện mạo đất nước đương thời đã hoàn toàn đổi khác, biên cương được mở rộng phía Bắc từ Tuyên – Lạng, phía Nam đến Hà Tiên.

“Tất cả ba mươi mốt trấn – dinh – đạo lớn nhỏ đều theo về với thanh giáo, đất đai rộng rãi bao la đó, thực mà nói, từ xưa đến nay chưa bao giờ có được”

Đây là Video Phát Triển Bản Thân được xem nhiều nhất của LeJapan trên Youtube:

? Chi tiết cuốn sách và đặt mua trước tại: https://thaihabooks.com/lp-hoang-viet-nhat-thong-du-dia-chi/

#ThaiHaBooks #HoangVietNhatThongDuDiaChi

Bạn nên Download Sách Ebook PDF (miễn phí) ở đây về đọc thêm: https://lejapan.com và https://akirale.com

Bộ sách này bao gồm các chủ đề: Phát Triển Bản Thân, Kinh Doanh, Đầu Tư, Chứng Khoán.

Sách được trình bày dưới dạng sách Ebook PDF, rất hay, sinh động và dễ hiểu.

Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Chí

Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Chí
Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .