Foxconn lên kế hoạch cho sự chia rẽ “không thể tránh khỏi” giữa Mỹ và Trung

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

Foxconn cho biết, có tới gần 1/3 năng lực sản xuất của hãng hiện nằm ngoài Trung Quốc, và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng do sự tách biệt “không thể tránh khỏi” giữa nguồn cung Trung Quốc và Mỹ.

Foxconn lên kế hoạch cho sự chia rẽ “không thể tránh khỏi” giữa Mỹ và Trung

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

Foxconn cho biết, có tới gần 1/3 năng lực sản xuất của hãng hiện nằm ngoài Trung Quốc, và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng do sự tách biệt “không thể tránh khỏi” giữa nguồn cung Trung Quốc và Mỹ. Foxconn – một trong những hãng ch…
Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .
Source