Đừng quan tâm tại sao mình nghèo. Hãy quan tâm tại sao người khác giàu.

Tại sao nhà đầu tư Warren Buffett trở thành một trong những người giàu nhất trên thế giới ?

“Đừng quan tâm tại sao mình nghèo. Hãy quan tâm tại sao người khác giàu.”

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

Download tài liệu của Akira Lê tại đây: https://lejapan.com/download/