Thương mại Gia Lai (Comexim) chào sàn Upcom với giá tham chiếu 34.000 đồng/cp