PAS chuẩn bị lên sàn UPCom với giá khởi điểm 12.000 đồng/cp