Nam A Bank chuẩn bị lên UPCoM, giá chào sàn 13.500 đồng/cổ phiếu