Mộc Châu Milk đã được chấp thuận giao dịch trên UPCoM