Đừng quên dành tiền cho tuần mới, có gần 2,2 tỷ cổ phiếu chào sàn