Đừng quên dành tiền cho tuần mới, có 376 triệu cổ phiếu chào sàn