Đừng quên dành tiền cho tuần mới, có 1,9 tỷ cổ phiếu mới sẽ chào sàn HoSE