Cổ phiếu VIB giao dịch phiên cuối trên Upcom ngày 29/10