Cổ phiếu Saigonbank chào sàn UPCOM giá 25.800 đồng/cp, cao hay thấp?