Câu hỏi: Người vĩ đại nghĩ gì khi được KHEN hoặc bị CHÊ ?

Bấm vào 1 trong 2 lựa chọn bên dưới. Kết quả bình chọn sẽ hiện ra ngay sau khi bạn click.

Đây là bài học Tâm lý đối nhân xử thế áp dụng rộng rãi trong kinh doanh và cuộc sống.

Còn bạn, Bạn nghĩ gì khi được KHEN và bị CHÊ ?

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

Comment ý kiến của bạn bên dưới.

Leave a Reply