Nhớ Download Tài Liệu về đọc

Học Làm Việc

Học cách làm việc của người nhật, học để làm việc khoa học, học cách làm việc hiệu quả chuyên nghiệp thông minh cẩn thận, học và làm việc tại nhật bản, học là việc làm suốt đời, phương pháp học và làm việc hiệu quả, bài học làm việc nhóm.

Bạn hy sinh bản thân để có được CÁI GÌ ?

Bạn đang HY SINH BẢN THÂN để có được CÁI GÌ ? 1. SỰ NGHIỆP tốt hơn (thu nhập cao hơn) 2. NHÀ đẹp và rộng hơn 3. XE ôtô cho gia đình 4. TỰ DO hơn: Tự do về thời gian-không gian, tự do tài chính,… 5. … (xin …

Read More »