CÁI TÔI – Bỏ dấu ^ thì là Toi, – Thêm dấu sắc là Tối, – Thêm dấu huyền là Tồi…

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

CÁI TÔI

– Bỏ dấu ^ thì là Toi,
– Thêm dấu sắc là Tối,
– Thêm dấu huyền là Tồi,
– Thêm dấu nặng là Tội.

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

Bởi thế nên:
– Nếu ta không biết mình là ai thì Toi,
– Nếu ta không chịu hạ mình học hỏi thì Tối,
– Nếu ta không giúp người lúc khó khăn thì Tồi,
– Nếu ta không làm điều đúng đắn thì Tội lỗi.

Kiểu gì cũng phải quản lý thật tốt CÁI TÔI của mình rồi mọi sự tự khắc trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Đây là Video Phát Triển Bản Thân được xem nhiều nhất của LeJapan trên Youtube:

————————–
Nguồn: Tư Duy Đột Phá


Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .