Cái bắt tay lịch sử giúp Bill Clinton nuôi ước mơ tổng thống

“Năm 1963, cậu bé Bill Clinton vinh dự được bắt tay tổng thống John Kennedy.

Cái bắt tay lịch sử ấy đã giúp Bill Clinton nuôi ước mơ trở thành tổng thống.

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

30 năm sau, Bill Clinton trở thành vị tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ.”

AkiraLe-CaiBatTay-LichSu-600

 

Download tài liệu của Akira Lê tại đây: https://lejapan.com/download/

Đây là Video Phát Triển Bản Thân được xem nhiều nhất của LeJapan trên Youtube: