"Bỏ hết bon chen mình về chung một mái nhà Chấp nhận sống cuộc đời của ngư…

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

"Bỏ hết bon chen mình về chung một mái nhà
Chấp nhận sống cuộc đời của người bình yên đơn giản
Nắm chặt tay nhau vượt qua mọi khổ đau kiếp nạn
Nhân gian lắm phù du tha thiết làm chi sang giả vô hồn"…

-Thơ Nồng Nàn Phố-

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

Ảnh: Độc giả Le Pboi.
——————-
Sách: Hồi ký người vợ Á, tác giả Ngọa Lan
Link sách: https://nhasachthaiha.vn/products/hoi-ky-nguoi-vo-a


Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .