#Bí_quyết_thành_công 21 NGUYÊN TẮC CỦA NGHÊ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐẾN TỪ C. MAXWELL …

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

#Bí_quyết_thành_công
21 NGUYÊN TẮC CỦA NGHÊ THUẬT LÃNH ĐẠO ĐẾN TỪ C. MAXWELL

1. Nguyên tắc giới hạn: Khả năng lãnh đạo quyết định cấp độhiệu quả trong công việc của nhân viên.
2. Nguyên tắc ảnh hưởng: Thước đo chính xác nhất của nghệ thuật lãnh đạo là sức ảnh hưởng.
3. Nguyên tắc tiến trình: Năng lực lãnh đạo phát triển từng ngàychứ không thể ngày một ngày hai mà có được.
4. Nguyên tắc dẫn dắt: Bất cứ ai cũng có thể cầm lái nhưng chỉ có người lãnh đạo mới có khả năng thiết lập hải trình.
5. Nguyên tắc E. F. Hutton: Khi một nhà lãnh đạo thực thụ lên tiếng, mọi người đều sẽ im lặng lắng nghe.
6. Nguyên tắc nền tảng: Niềm tin là nền tảng của sự lãnh đạo.
7. Nguyên tắc nể trọng: Mọi người sẽ tuân theo người lãnh đạo mạnh mẽ hơn mình.
8. Nguyên tắc trực giác: Người lãnh đạo giỏi dùng trực giác của mình để đánh giá và phán đoánmọi thứ.
9. Nguyên tắc hấp dẫn: Bạn phải có sức thu hút với những người làm việc cùng mình.
10. Nguyên tắc thu phục lòng người: Trước khi bắt tay vào công việc, người lãnh đạo phải thu phục được lòng người.
11. Nguyên tắc thân tín: Tương lai của một người lãnh đạo được quyết định bởi tập hợp những người thân tín của mình.
12. Nguyên tắc chia sẻ quyền lực: Chỉ có người lãnh đạo vững vàng mới sẵn sàng chia sẻ quyền lực cho người khác.
13. Nguyên tắc đào tạo đội ngũ kế cận: Thầy giỏi dạy nên trò giỏi, chỉ có người lãnh đạo xuất sắc mới có thể đào tạo ranhà lãnh đạo kế cận.
14. Nguyên tắc tin cậy: Trước tiên mọi người phải có niềm tin vào người lãnh đạo thì mới đón nhận được kế hoạch của anh ta.
15. Nguyên tắc chiến thắng: Người lãnh đạo bắt buộc phải tìm ra con đường chiến thắng cho cả đội ngũ của mình.
16. Nguyên tắc động lực: Động lực chính là người bạn tri kỉ của nhàlãnh đạo.
17. Nguyên tắc ưu tiên: Người lãnh đạo hiểu rằng bận rộn chưa chắc đã có hiệu quả.
18. Nguyên tắc hi sinh: Người lãnh đạo phải biết quy tắc “lùi để tiến”.
19. Nguyên tắc thời cơ: Thời điểm cũng quan trọng như công việc và địa điểm.
20. Nguên tắc phát triển bùng nổ: Để cộng thêm, hãy lãnh đạo cấp dưới; Để nhân lên, hãy lãnh đạo thủ lĩnh.
21. Nguyên tắc di sản: Giá trị cao nhất của lãnh đạo được đo bằng sự kế thừa.

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

Trích sách #Kỷ_luật_làm_nên_con_người

—-
Tìm hiều thêm về cuốn sách Kỷ luật làm nên con người tại:

Đây là Video Phát Triển Bản Thân được xem nhiều nhất của LeJapan trên Youtube:

Tiki: bit.ly/ky-luat-lam-nen-con-nguoi-tiki
Minh Long: bit.ly/ki-luat-lam-nen-con-nguoi-
Fahasa: bit.ly/ky-luat-lam-nen-con-nguoi


Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .