Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng – Bill Gates

“Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng. Quan trọng là phải thể hiện được đẳng cấp khi bước chân ra xã hội.”

– Bill Gates

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

>> Download tài liệu của Akira Lê tại đây: https://lejapan.com/

AkiraLe-DangCap-600