Áp dụng “Binh Pháp Tôn Tử” trong đầu tư chứng khoán: “Kiên nhẫn chờ thời cơ”

Áp dụng “Binh Pháp Tôn Tử” trong đầu tư chứng khoán: “Kiên nhẫn chờ thời cơ”

BinhPhap

  • Nếu toàn thị trường tăng trưởng quá nhanh & mạnh thì không nên nóng vội XUẤT QUÂN (mua đuổi cổ phiếu) để tránh bị đánh úp đột ngột. Tạm thời giữ tiền để BẢO TOÀN VỐN.
  • Kiên nhẫn chờ đợi THỜI CƠ chín muồi (thị trường điều chỉnh giảm) rồi mới bắt đầu nhảy vào, để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

PS: Hôm qua chứng khoán Việt Nam vừa điều chỉnh giảm, vì có một bộ phận nhà đầu tư bán ra chốt lãi.
Hôm nay cần chuẩn bị HÀNH ĐỘNG vì thị trường có khả năng bật tăng trở lại !

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

http://dautuchungkhoan.org/

 

Leave a Reply