【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

CÁI GÌ MỚI THỰC SỰ LÀ CỦA TA ?
1. Vợ (chồng) có phải là của bạn không?
– Không phải!
Vợ chồng dù ăn cùng mâm, ở cùng nhà, tối ngủ chung giường, có thể đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau. Nhưng sau cùng cũng có lúc chia tay, có thể đồng sinh nhưng không thể đồng tử, trăm năm sống đến bạc đầu có nhau, tất cả cũng chỉ là mơ ước.
2. Con cái có phải là của bạn không?
– Không phải!
Bố mẹ và con cái tuy là có quan hệ huyết thống, nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ mang tính Nhân Duyên. Hiếu đạo, tình cảm, chăm sóc lẫn nhau v.v… Những điều ấy tạo nên một gia đình vui vẻ. Nhưng sau cùng, khi bạn bước sang thế giới bên kia, con cái cũng chỉ có thể tiễn bạn đi, chứ không có khả năng đưa bạn trở lại.
3. Tiền tài có phải là của bạn không?
– Không phải!
Bạn ra sức, nỗ lực kiếm tiền, sau rồi lại nghĩ cách tiêu đi. Cho dù tài khoản ngân hàng của bạn có bao nhiêu tiền, đó cũng chỉ là vật ngoài thân, sinh không đem đến, tử không đem đi.
4. Nhà cửa, xe cộ có phải là của bạn không?
– Không phải!
Tuy bạn không ngừng nỗ lực để có được những thứ đó, nhưng khi bạn ra đi… Tất cả trở về con số không. Nhìn này, tôi có thể bắt lấy mặt trời bằng tay không?
? Vậy rốt cuộc điều gì mới là của bạn?
Đó là VIỆC LÀNH PHÚC ĐỨC VÀ TỘI LỖI CỦA MÌNH.
– Các việc lành phúc đức ta làm khi còn sống, không ai có thể cướp lấy. Tội lỗi của ta cũng vậy, đến trước toà phán xét của Chúa, tội lỗi của mình cũng không thể đùn đẩy cho người khác.
Chính vì thế, khi sống với nhau đừng tích tội lỗi, lưu giữ thù hận, nhưng phải biết quảng đại cho đi, năng làm việc lành phúc đức, vì tất cả những điều đó cấu thành số phận đời của bạn.


Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .