✪Cách xác định mục tiêu cuộc đời: Lập mục tiêu cuộc sống như thế nào? AkiraLe.com▼Download các Tài liệu hay nhất của Akira Lê tại đây: https://lejapan.com
3 vòng tròn Mục tiêu cuộc đời: ✪Cách xác định mục tiêu cuộc đời: Mục tiêu cuộc đời của bản thân là gì?

▼Bấm Subscribe để nhận được nhiều Video mới cập nhật của LeJapan.

Tặng Bộ Sách PDF hay nhất của LeJapan (miễn phí)

Video do LeJapanCom, LeJapan tại Nhật Bản thực hiện.

source